All Junior Cert Irish posts
 • avatar image

  an t-adh?? Sarah2014

  ainmnigh gearrscéal Gaeilge nó úrscéal nó dráma Gaeilge (a ndearna tú staidéar air linn do chúrsa) a bhfuil an cineál céanna téama i gceist ann is atá sa sliocht i gceist 1. tabhair cuntas gairid ar a bhfuil sa saothar sin faoin gcineál sin téama

  déan comparáid ghairid idir a bhfuil sa sliocht i gceist 1 faoin teama úd agus a bhfuil faoin téama céanna sa saothar atá ainmnithe agat

  can someone help explain what this question is asking me to do? I am doing an t-adh and it is the 2015 jc q

  1. avatar image

   Me

   Share files from your computer
   loader