All Junior Cert Irish posts
 • avatar image

  Examcraft 2016 mock jade1999_x

  Does anyone know what options came up for the aiste and scéal? And also the studied prós and filíocht? And finally the letter topics? Any help would be greatly appreciated. :)

  1. avatar image

   SryanBruen

   Aiste

   (i) An teicneolaíocht i mo shaol

   (ii) Duine a bhfuil meas agam air/uirthi

   (iii) Scannán a chonaic mé le déanaí a thaitin go mór liom

   (iv) An tabhacht a bhaineann le ciúnas i saol an lae inniu

   (v) Ba mhaith liom a bheith i mo mhilliúnaí!

   Scéal

   (i) Ceap scéál a mbeadh an giota seo thíos oiriúnach mar thús leis: "Ní dhéanfaidh mé dearmad go deo ar an oíche sin, oíche na stoirme móire..."

   (ii) Eachtra a tharla dom nuair a bhí mé féin agus mo chlann ar laethanta saoire thar lear

  2. avatar image

   SryanBruen

   Studied prós

   (A) Éad (b) Clisteacht (C) Tallann (D) Grá (E) Cineáltas (F) Coimhlint

   Studied filíocht

   (A) Grá (b) Saol na scoile (C) An Dúlra/Timpeallacht (D) Tuismitheoir (E) An tSeanaois (F) Brón

  3. avatar image

   SryanBruen

   Letters

   A

   Ghlac tú páirt i gcomórtas tallainne le déanaí. Scríobh litir chuig do chara faoi. I do litir luaigh

   - Dhá phointe eolais faoin gcomórtas

   - Dhá phointe eolais faoin bpáirt a ghlac tú féin sa chomórtas

   - Eachtra bheag amháin a tharla i measc na n-iarrthóirí i rith an chomórtais

   B

   D'fhreastail tú ar choláiste samhraidh sa Ghaeltacht ag tús an tsamhraidh agus bhuail tú le cara nua. Scríobh an litir a chuir tú chuige/chuici nuair a tháinig tú abhaile. I do litir luaigh:

   - Dhá rud a thaitin leat nuair a bhí tú ar an gcúrsa

   - Dhá phíosa eolais nua faoi na rudaí a rinne tú ó tháinig tú abhaile

   - Pointe eolais amháin faoi na pleananna atá agat dul ar ais an samhradh seo chugainn

   C

   Chonaic tú alt i nuachtán le déanaí ag rá go bhfaigheann daoine óga na hÉireann an iomarca airgid póca. Scríobh an litir a chuirfeá chuig eagarthóir an nuachtáin faoin scéal. I do litir luaigh:

   - Dhá phointe eolais a bhí san alt a n-aontaíonn tú leo

   - Dhá phointe eolais a bhí san alt nach n-aontaíonn tú leo

   - Moladh amháin atá agat féin do dhéagóirí maidir le cúrsaí airgid agus nach raibh san alt

  4. avatar image

   jade1999_x

   Thank you!

  5. avatar image

   Benmartin

   Thanks from me aswell.

  6. avatar image

   Aoife_9776

   Thanks

  7. avatar image

   Mollieocarroll

   Can you send in the eachtra for this paper and one of the letters please?

  8. avatar image

   SryanBruen

   Mollie I can't answer your question because you're misleading. I'm not sure whether you're saying a sample of the story and the letter or the titles (which can be seen above ^?).

  9. avatar image

   Mollieocarroll

   (ii) Eachtra a tharla dom nuair a bhí mé féin agus mo chlann ar laethanta saoire thar lear

   Letters

   A

   Ghlac tú páirt i gcomórtas tallainne le déanaí. Scríobh litir chuig do chara faoi. I do litir luaigh

   - Dhá phointe eolais faoin gcomórtas

   - Dhá phointe eolais faoin bpáirt a ghlac tú féin sa chomórtas

   - Eachtra bheag amháin a tharla i measc na n-iarrthóirí i rith an chomórtais

   Could you give me answers to these two questions?

  10. avatar image

   sophie544

   @syranbruen do you have an essay on an accident that happened when you were playing a match

  11. avatar image

   SryanBruen

   I already posted the scéal one in my thread (as well as yours Sophie - it's called Iontas! Tubaiste!) Aistí agus litreacha ar fáil (my most recent scéal - thus the one that's closest to the bottom of the thread). Here's my letter of that

   3 Bóthar Buí

   Baile Dúill

   Baile Átha Cliath

   8 Márta 2016

   A Eoin,

   Tá súil agam go bhfuil tú i mbarr na sláinte. Is fada an lá ó chuala mé uait. Go raibh maith agat as ucht do litir. Bhí sé ar intinn agam scríobh chugat. Ní raibh am agam scríobh go dtí seo. Bhí mé an-ghnóthach. Fan go gcloise tú mo scéál.

   Ghlac mé páirt i gcomórtas tallainne le déanaí. Bhí an comórtas tallainne ar siúl sa halla scoile. Comórtas tallainne ceoil a bhí ann. Sheinn mé an giotár do m'amhrán 'Never Give Up' agus chan mé m'amhrán 'A Ghrá'. Bhuaigh mé an chéad duais. Bhí mé ar bharr an domhain. Tar éis an comórtas, áfach, bhí éad ar na n-iarrthóirí mar bhuaigh mé. Tá fuath acu dom anois.

   Bhuel níl aon nuacht eile agam. Scríobh litir chugam go luath. Ná déan dearmad. Ná déan moill. Beidh mé ag tnúth le litir uait roimh i bhfad. Feicfidh mé tú roimh i bhfad. Tabhair aire duit féin. Slán go fóill.

   Is mise, do chara

   Seán

  12. avatar image

   ug_roland2504

   I don't know why they say it like this in irish but "I sang my song 'A Ghrá'" would be " Chan mé mo chuid amhrán 'A Ghrá'" not "Chan mé m'amhrán 'A Ghrá'". Just saying to let you know.

  13. avatar image

   SryanBruen

   Ug_roland2504 this was a corrected letter by my teacher?

  14. avatar image

   ug_roland2504

   I put it like the way you put it and my teacher said u had to put it the way i said above

  15. avatar image

   SryanBruen

   Wow this is confusing...

  16. avatar image

   Mollieocarroll

   Thanks X

  17. avatar image

   xroisinx

   Can you translate the aiste titles to English

  18. avatar image

   SryanBruen

   (i) The technology in my life

   (ii) A person that I respect

   (iii) A movie I seen lately that I enjoyed

   (iv) The importance of silence in today's world

   (v) I would like to be a millionaire!

  19. avatar image

   xroisinx

   Thanks

  20. avatar image

   xroisinx

   Do you think these will come up? Any predictions for tomorrow

  21. avatar image

   SryanBruen

   I don't do Aistí so I can't predict them (I do Scéalta)

  22. avatar image

   Me

   Share files from your computer
   loader