Want to see ALL questions on this topic?

Upgrade to PLUS+ for €35 to see all past questions

You need to have an account to continue

You need to have an account to continue

If I were principal in my school - Irish essay
aislingx Junior Cert Irish — 13/11/16 5

Does anyone have a notes for this essay or an essay on this topic that they can send me? I'm trying to do an essay on if I were the principal of my school but I don't have any suitable vocab. I'd appreciate the help.


5 Comments
somaonaigh — 12/10/16
Is this an essay for a particular level say LC HL? You could incorporate this into an essay on 'An Coras Oideachais' and as a Príomhoide, what would you do? Make sure that you revise all the verbs for the 'módh coinníollach', ensuring that for example when you use 'dá' that an úrú follows etc. Perhaps you could focus in on the following topics Cád a dhéanfá chun brú scoile a laghdú ar scoláirí? Stailceanna na múinteoirí agus an Teastas Sóisearach nua - an bhfuil réiteach na bhfadhbanna agat? Tuairimí ar an ábhar. Cúrsaí Airgid agus an Córas Oideachais - conas a d'athrófá fadhbanna ansin? Bail ó Dhia ort! Go n'éirí leat.... Séamus
aislingx — 12/10/16
It's for JC HL but thanks!
somaonaigh — 12/10/16
D'athróinn Chuirfinn tús le D'éagróinn Rachainn Cheannóinn Bheinn I would change I would start I would organise I would go I would buy I would be....
aislingx — 12/10/16
Thanks so much for the help! This is really useful.
KellyNiamh — 13/11/16
I did the JC last year and got an A. If I were in your position I'd stay away from that title. I'd move into aimsir caite - aiste/ sceal as it'd be easier to gain marks on and it's a lot easier on you.
Uploading attachment...