All Junior Cert Irish posts
 • avatar image

  If I were principal in my school - Irish essay aislingx

  Does anyone have a notes for this essay or an essay on this topic that they can send me? I'm trying to do an essay on if I were the principal of my school but I don't have any suitable vocab. I'd appreciate the help.

  1. avatar image

   somaonaigh

   Is this an essay for a particular level say LC HL? You could incorporate this into an essay on 'An Coras Oideachais' and as a Príomhoide, what would you do? Make sure that you revise all the verbs for the 'módh coinníollach', ensuring that for example when you use 'dá' that an úrú follows etc.

   Perhaps you could focus in on the following topics

   Cád a dhéanfá chun brú scoile a laghdú ar scoláirí?

   Stailceanna na múinteoirí agus an Teastas Sóisearach nua - an bhfuil réiteach na bhfadhbanna agat? Tuairimí ar an ábhar.

   Cúrsaí Airgid agus an Córas Oideachais - conas a d'athrófá fadhbanna ansin?

   Bail ó Dhia ort!

   Go n'éirí leat....

   Séamus

  2. avatar image

   aislingx

   It's for JC HL but thanks!

  3. avatar image

   somaonaigh

   D'athróinn

   Chuirfinn tús le

   D'éagróinn

   Rachainn

   Cheannóinn

   Bheinn

   I would change

   I would start

   I would organise

   I would go

   I would buy

   I would be....

  4. avatar image

   aislingx

   Thanks so much for the help! This is really useful.

  5. avatar image

   KellyNiamh

   I did the JC last year and got an A. If I were in your position I'd stay away from that title. I'd move into aimsir caite - aiste/ sceal as it'd be easier to gain marks on and it's a lot easier on you.

  6. avatar image

   Me

   Share files from your computer
   loader