All Junior Cert Irish posts
  • avatar image

    Random vocabulary SryanBruen

    In this thread, I will post 10 different new words or little phrases (not full sentence phrases which are in another thread I already did).

    1. avatar image

      SryanBruen

      each day*

    2. avatar image

      SryanBruen

      Cén aidhm? - What is the aim?

      Díomá - Disappointment

      Náire - Shame

      Ag stealladh báistí - Lashing rain

      Lár an earraigh - The middle of Spring

      Préachta - Frozen

      Imníoch - Anxiety

      Sciorr - To skid

      Go dona - Badly

      Gortaithe - Hurt

    3. avatar image

      Chidudemon56

      man I dont understand what the letter and story wants me to write so Im getting like only 5 to 6 marks.. I using good phrases everything but I don't no what to do more

    4. avatar image

      SryanBruen

      Cén bhaint? - What association?

      Ar fáil - Available

      Sceitimíní - Excitement

      Eagla - Fear / Scared / Afraid

      Ag scoilteadh le pian - Splitting with pain

      Tús an tsamhraidh - The beginning of Summer

      Dúchais - Native

      Faitíos - Fear

      Buail le - To meet

      Go deo - Forever

      Críochnaithe - Finished

    5. avatar image

      SryanBruen

      Cén chomhairle? - What advice?

      Ar siúl - Taking place (Bhí ...... ar siúl - Took place) (See how tense can change here as in the verb "Bí")

      Ocras - Hungry / Hunger

      Tart - Thirsty / Thirst

      Ag gearán - Complaining

      Deireadh an fhómhair - The end of Autumn

      Lag - Weak

      Luachmhar - Valuable

      Creid - To believe

      Go tobann - Suddenly

      Plódaithe - Packed

    6. avatar image

      SryanBruen

      Cén chaoi? - How?

      Dar leis an údar - According to the author

      Áthas - Joy / Happiness

      Sásta - Happy

      Ag preabadh - Beating

      Lár an gheimhridh - The middle of Winter

      Maith - Good

      Iontach - Wonderful / Great

      Fág - To leave

      Go dtí - To the

      Scriosta - Wrecked

    7. avatar image

      SryanBruen

      Go dtí an - To the *

    8. avatar image

      SryanBruen

      Cén t-eolas? - What information?

      An sliocht - The piece

      Difríocht - A difference

      Cosúlacht - A similarity

      Bean an tí - The woman of the house

      Ag cur fola - Bleeding

      Le feiceáil - To be seen

      Te - Hot

      Deacair - Hard

      Éirigh - To get up / To rise

      Go bhfuil - That is

      Ar saoire - On holiday(s)

    9. avatar image

      SryanBruen

      Cén airde? - What height?

      An baile - The town

      Socruithe - Arrangements

      Taithí - Experience

      Trasna an bhóthair - Across the road

      Ag seinm ceoil - Playing music

      Le déanamh - To be done

      Mall - Slow

      Furasta / Éasca - Easy

      Éist le - To listen (to)

      I bhfolach - Hiding

      Tubaiste a tharla - A disaster that happened

    10. avatar image

      SryanBruen

      Is this even of any use to anyone?

    11. avatar image

      SryanBruen

      Anybody?

    12. avatar image

      SryanBruen

      Cá fhad? - How long?

      Geit - Fright

      Comharsana - Neighbours

      Bréag - A lie

      Ag deireadh na hoíche - At the end of the night

      Ag caitheamh - Wearing

      Le caitheamh - To be worn

      Fionn - Fair

      Trom - Heavy

      Bagair - To threaten

      Níos measa - Worse

      Saol - Life

    13. avatar image

      SryanBruen

      Cad a deirtear? - What is said?

      Gnáth - Normal / Ordinary

      Tuairim - Opinion

      Áit - Place

      Timpeall na háite - Around the place

      Ag an am céanna - At the same time

      Le ceannach - To be purchased

      Dorcha - Dark

      An chéad - The first

      Buaigh - To win

      Is fearr - Best

      A leanas - Following

    14. avatar image

      SryanBruen

      Cá bhfios dúinn? - How do we know?

      Os cionn - Above

      Meán - Average

      Beag - Small

      Mór - Big

      Timpeall an domhain - Around the world

      Ar deargbhuile - Raging

      Le buaite - To be won

      Chomh - As

      Roimh - Before

      Íoc - To pay

      Níos giorra - Shorter

      Otharcharr - Ambulance

    15. avatar image

      SryanBruen

      Cad ba chúis le? - What was the reason for?

      Den - Of the / Off the

      Déanach - Late

      Slán - Goodbye

      Buidéil - Bottles

      Torann - A noise

      Ar son an rúin - For the motion

      Ag séideadh - Blowing

      Le scríobh - To be wrote

      Rud éigin - Something

      Tuismitheoirí - Parents

      Arís - Again

      Seas - To stand

      Is faide - Longest

      Cois farraige - Beside the sea

    16. avatar image

      SryanBruen

      Cén buntáiste? - What advantage?

      Thar - Over

      Ionadh - Surprise

      Gliondar - Delight

      Fearg - Angry

      I láthair na huaire - At this moment

      Ag ithe - Eating

      Le foghlaim - To be learnt

      Duine éigin - Somebody

      Éinne - Anyone

      Roinnt airgid - Some money

      Caillte - Lost

      Mínigh - To explain

      Níos salaí - Dirtier

      In aice an tí - Beside the house

    17. avatar image

      SryanBruen

      Cén tír? - What country?

      Tríd - Through

      Uaigneas - Lonely

      Éad - Jealous

      Gaol - Relation

      Tuilleadh eolais - More information

      Ag iarraidh - Wanting / To want (So for example, Ní raibh mé ag iarraidh a deireadh é - I didn't want it to end)

      Le caint - To be talked about

      Fón póca - Mobile phone

      Fadhb - Problem

      Más é do thoil é - Please

      Easpa suime - Lack of interest

      Craiceáilte - Crazy

      Tuig - To understand

      Is boichte - Poorest / Most poor

      Neart talainne - Lots of talent

    18. avatar image

      SryanBruen

      Cén dóigh? - In what way?

      Leis an - With the / To the

      Cairdeas - Friendship

      Áthas na hóige - Joy of youth

      Ádh - Luck

      Grámhar - Loving

      Ag insint - Telling

      Rómhinic - Too often

      Drugaí - Drugs

      Foirfe - Perfect

      Misneach - Courage

      Ag lorg oibre - Looking for work

      Saghas saoil - Sort of life

      Bí súil ag - To hope (So for example, Tá súil agam - I hope, Tá súil agat - You hope etc)

      Níos sine - Older

    19. avatar image

      SryanBruen

      Déan cur síos (ar) - Describe

      Teaghlach - Family

      Meán oíche - Midnight

      Ag argóint - Arguing

      Leadránach - Boring

      Leamh - Dull

      Beirt - Two people

      Gruama - Gloomy

      Pobal - Community

      Faoiseamh - Relief

      Earraí - Items

      Is tanaí - Thinnest

      Fill - To return

    20. avatar image

      Aoibhin.

      Yes, this is so helpful thanks ! any useful letter phrases or poetry terms?

    21. avatar image

      SryanBruen

      For phrases, I have a different thread called Irish Phrases. I will post today's vocabulary mainly on "poetry terms"

    22. avatar image

      SryanBruen

      Teicnící - Techniques

      Codarsnacht - Contrast

      Cosúlacht - Comparison / Similarity

      Meafar - Metaphor

      Samhail - Simile

      Uaim - Alliteration

      Comhfhocail - Compound words

      Onamataipé - Onomatopoeia

      An fallás truamhéalach - The pathetic fallacy

      Dúlra - Nature

      Bás - Death

      Cuimhne na hóige - Memory of youth

      Áilleacht - Beauty

      Áit dúchais - Native place

      Dóchas - Hope (noun)

      Briseadh croí - Heartbreak

      Bród - Pride

    23. avatar image

      Aoibhin.

      thanks so much, thats exactly what I needed

    24. avatar image

      SryanBruen

      Cá / Cár? - Where?

      Clocha sneachta - Hailstones

      Ag cur isteach orm - Annoying me

      Tréithe - Traits

      Ramhar - Fat

      Ait / aisteach - Strange

      Triúr - Three people

      Ag comhaireamh - Counting

      Sráidbhaile - Village

      Óstán - Hotel

      Halla aclaíochta - Gym

      Dubhach - Depressed

      Ganntannas airgid - Lack of money

      Ar fud na hÉireann - Around Ireland

      Níos fusa - Easier

    25. avatar image

      SryanBruen

      Cé leis? - Who owns?

      Deartháir - Brother

      Mac - Son

      Deirfiúr - Sister

      Iníon - Daughter

      Ceathanna - Showers (weather)

      Leithleasach - Selfish

      Ceanndána - Stubborn / headstrong

      Ceathrar - Four people

      Peata - Pet

      Amharclann - Theatre

      Sa cheantar máguaird - In the surrounding area

      Is saibhre - Richest

    26. avatar image

      SryanBruen

      Cad chuige? - Why?

      Meán lae - Midday

      Ceo - Fog

      Athair - Father

      Máthair - Mother

      Ciallmhar - Sensible

      Santach - Greedy

      Cúigear - Five people

      Bialann - Restaurant

      Teach tábhairne - Pub

      Scrúduithe - Exams

      An Teastas Sóisearach - Junior Cert

      Seomra folctha - Bathroom

      Níos troimhe - Heavier

    27. avatar image

      SryanBruen

      Cathain? - When?

      Mamó - Granny

      Daideo - Granddad

      Garmhac - Grandson

      Athair baistí - Godfather

      Máthair bháistí - Godmother

      Seisear - Six people

      Teasaí - Hot tempered

      Ardnósach - Snobbish

      Tuisceanach - Understanding

      Teach scoite - Detached house

      Aerfort - Airport

      Club óige - Youth club

      Is áille - Loveliest

    28. avatar image

      SryanBruen

      Cé mhéad? - How many?

      Eanáir - January

      Feabhra - February

      Márta - March

      Seachtar - Seven people

      Éirimiúil - Talented

      Glic - Sly

      Cliste - Clever

      Rudaí - Things

      Teach leathscoite - Semi-detached house

      Taobh amuigh - Outside

      Ollmhargadh - Supermarket

      Níos tapúla - Faster

    29. avatar image

      SryanBruen

      Cén fhianaise? - What evidence?

      Aibreán - April

      Bealtaine - May

      Meitheamh - June

      Intleachtúil - Intelligent

      Flaithiúil - Generous

      Fáiltiúil - Welcoming

      Bungaló - Bungalow

      In aice láimhe - Close by

      Linn snámha - Swimming pool

      Amach - Out

      Is cáiliúla - Most famous

    30. avatar image

      SryanBruen

      Cé acu is fearr leat? - Which do you prefer?

      Iúil - July

      Lúnasa - August

      Meán Fómhair - September

      Míonna - Months

      Laethanta - Days

      Mí - Month

      Lá - Day

      Ochtar - Eight people

      Neirbhíseach - Nervous

      Stáisiún traenach - Train station

      Príomhoide - Principal

      Níos fíochmhaire - More fierce

    31. avatar image

      SryanBruen

      Cé hé? - Who's he?

      Deireadh Fómhair - October

      Samhain - November

      Nollaig - December

      Clog - Clock

      Am - Time

      Aimsir - Weather

      Ábhair - Subjects

      Naonúr - Nine people

      Eastát tithíochta - Housing estate

      Grian - Sun

      Teanga - Language

      Anam - Soul

      Is lú - Smallest

    32. avatar image

      SryanBruen

      Cé dó? - For whom?

      Dé Luain - Monday

      Dé Máirt - Tuesday

      Dé Céadaoin - Wednesday

      Daoine - People

      Seid - Shed

      Uisce - Water

      Mothúcháin - Emotions

      Deichniúr - Ten people

      Gaeilge - Irish

      Béarla - English

      Fraincis - French

      Ceolchoirm - Concert

      Níos deacra - More difficult

    33. avatar image

      SryanBruen

      Cárbh as do? - Where's ____ from? (so like: Cárbh as duit? - Where's you from? or Cárbh as dó? - Where's he from?)

      Déardaoin - Thursday

      Dé hAoine - Friday

      Dé Sathairn - Saturday

      Domhnach - Sunday

      Éire - Ireland

      Gearmáinis - German

      Iodáilis - Italian

      Spáinnis - Spanish

      Trá - Beach

      I bhfolach - Hiding

      Foclóir - Dictionary

      Oileán - Island

    34. avatar image

      SryanBruen

      Ainmnigh - Name / To name

      Soicind - Second

      Ealaín - Art

      Eagrú Gnó - Business Studies

      Matamaitic - Mathematics / Maths

      Stair - History

      Bláthanna - Flowers

      Peile - Football

      Foraoise - Forest

      Loch - Lake

      Oighear - Ice

      Leanbh - Baby

    35. avatar image

      SryanBruen

      Cá háit? - Where?

      Léine - Shirt

      Seaicéad - Jacket

      Pitseáimí - Pyjamas

      Tireolaíocht - Geography

      Fisic - Physics

      Ceimic - Chemistry

      Leithreas - Toilet

      Cuisneoir - Refrigerator / Fridge

    36. avatar image

      SryanBruen

      Cén drochscéal? - What bad news?

      Flichshneachta - Sleet

      Reiligiún - Religion

      Eacnamaíocht Bhaile - Home Economics

      Eolaíocht - Science

      Bitheolaíocht - Biology

      Feadóg stáin - Tin whistle

      Feadóg mhór - Flute

      Snagcheol - Jazz music

      Corn - Cup

    37. avatar image

      Aniboh

      How o do well in an Irish aural

    38. avatar image

      SryanBruen

      Sorry Jennifer???

    39. avatar image

      ajacob2013

      there is too much in all of ur threads to get into ur head at once.....so pls do like 5 words at a time

    40. avatar image

      Aniboh

      Any advice on how to do well in a Irish Listening Exam?

    41. avatar image

      SryanBruen

      Learn as much vocabulary as possible Jennifer!

    42. avatar image

      SryanBruen

      Físeán - Video

      Gairid - Short

      Bainistíocht ama - Time management

      Inspioráid - Inspiration

      Abhaile - Home

      Fíorghreannmhar - Hilarious

      Cuir eagla ar - To scare

      Coiméide - Comedy

      Trí chéile - In a mess

      Déagóirí - Teenagers

      Raice - Racket (Noise)

      Cleachtaigh - To practice

    43. avatar image

      Aniboh

      Any tips on doing well

    44. avatar image

      SryanBruen

      Iris - Magazine

      Páipéar nuachta - Newspaper

      Scéalta - Stories

      Míphearsanta - Impersonal

      Cinsireacht - Censorship

      Mí-oiriúnach - Unsuitable

      Pobal - Public

      Fógraí - Advertisements

      Faisean - Fashion

      Ceannlíne - Headline

      Tuairisceoir - Reporter

      Caighdeán - Standard

    45. avatar image

      SryanBruen

      Bréagáin - Toys

      Mná - Women

      Fir - Men

      Obair bhaile - Homework

      Céim - Degree

      Costasach - Expensive

      Díospóireacht - Debate

      Dátheangach - Bilingual

      Dánta - Poems

      Oidhreacht - Heritage

      Neamhspléachas - Independence

      Bunscoil - Primary school

      Ag magadh faoi - Teasing

    46. avatar image

      SryanBruen

      Gairmscoil - Vocational school

      Scoil mheasctha - Mixed school

      Líníocht Theicniúil - Technical Graphics

      Eolaíocht Talmhaíochta - Agricultural Science

      Laidin - Latin

      Cuntasaíocht - Accounting

      Ózón - Ozone

      Aibhneacha - Rivers

      Caomhnú - Preservation

      Ag spochadh as - Slagging

      Bulaithe - Bullies

    47. avatar image

      SryanBruen

      Clós - Yard

      Ardghiúmar - Great humour

      Bualadh bos - Applause

      Cúilín - Point

      Cúl - Goal

      Ó dhúchas - Originally

      Laoch - Hero

      Bochtanas - Poverty

      Imirce - Emigration

      Andúiligh drugaí - Drug addicts

      Píolóta - Pilot

      Bog - To move

      Vaimpír - Vampire

      Mic tíre - Wolves

      Treibh - Tribe

      Comhneartú - Confirmation

      Grianghraf - Photo

      Ag sult - Enjoying

      Ar clé - Left

      Ar dheis - Right

    48. avatar image

      SryanBruen

      Chéad Chomhaoineach - First Holy Communion

      Cúpla - Twins

      Comhionann - Identical

      De ghnáth - Usually

      Fiáin - Wild

      Giodamach - Giddy

      Spíceach - Spiky

      Catach - Curly

      Díreach - Straight

      Maol - Bald

    49. avatar image

      SryanBruen

      Bán - Blonde

      Rua - Red hair

      Trilseáin - Plaits

      Frainse - Fringe

      Gearr - Short

      Fada - Long

      Gorm - Blue

      Glas - Green

      Dubh - Black

      Donn - Brown

      Corcra - Purple

      Buí - Yellow

    50. avatar image

      SryanBruen

      Dearg - Red

      Bándearg - Pink

      Liath - Grey

      Bán - White

      Ball - Member

      Banna - Band

      Popcheoil - Pop music

      Ceoltóir - Musician

      Cráifeach - Religious

      Tréadaí - Pastor

      Soiscéalach - Evangelical

      Diaibéiteas - Diabetes

      Albam - Album

      Díol - To sell

    51. avatar image

      SryanBruen

      Caol - Slender

      Leathan - Broad

      Tanaí - Thin

      Gránna - Ugly

      Gleoite - Lovely

      Neamhspléach - Independent

      Cainteach - Chatty

      Fiosrach - Nosy / Inquisitive

      Tuisceanach - Understanding

      Gealgháireach - Cheerful

      Comhlacht - Company

      Díograiseach - Diligent

      Fiaclóir - Dentist

      Síceolaí - Psychologist

      Cógaiseoir - Pharmacist

    52. avatar image

      SryanBruen

      Iascaire - Fisherman

      Tréidlia - Vet

      Scríobhneoir - Writer

      Amhránaí - Singer

      Ailtire - Architect

      Tógálaí - Builder

      Meicneoir - Mechanic

      Tiománaí - Driver

      Feighlí leanaí - Child minder

      Freastalaí siopa - Shop assistant

      Freastalaí - Waiter

      Oibrí oifige - Office worker

      Ceantálaí - Auctioneer

    53. avatar image

      SryanBruen

      Cuntasóir - Accountant

      Fisiteiripeoir - Physiotherapist

      Leabharlannaí - Librarian

      Bunmhúinteoir - Primary school teacher

      Meánmhúinteoir - Secondary school teacher

      Siúinéir - Carpenter

      Leictreoir - Electrician

      Gruagaire - Hairdresser

      Cócaire - Cooker / Chef

      Iriseoir - Journalist

      Fáilteoir - Receptionist

      Saighdiúr - Soldier

      Fear gnó - Business man

      Bean gnó - Business woman

    54. avatar image

      SryanBruen

      Coileán - Puppy

      Piscín - Kitten

      Hamstar - Hamster

      Luch - Mouse

      Iasc órga - Goldfish

      Cat - Cat

      Madra - Dog

      Coinín - Rabbit

      Éan - Bird

      Pearóid - Parrot

      Capall - Horse

      Nathair - Snake

      Spotaí - Spots

      Cás - Cage

      Ag súgradh - Playing

      Stábla - Stable

    55. avatar image

      SryanBruen

      Baile Átha Cliath - Dublin

      Iarmhí - Westmeath

      Lú - Louth

      Ceatharlach - Carlow

      Cill Mhantáin - Wicklow

      Loch Garman - Wexford

      Cill Chainnigh - Kilkenny

      Laois - Laois

      Cill Dara - Kildare

      Uíbh Fhailí - Offaly

      Mí - Meath

      Longfort - Longford

      Laighean - Leinster

      Cúige - Province

    56. avatar image

      SryanBruen

      Contaetha - Counties

      Uladh - Ulster

      Muineachán - Monaghan

      Fear Manach - Fermanagh

      Doire - Derry

      An Dún - Down

      Aontroim - Antrim

      Tír Eoghain - Tyrone

      Dún na nGall - Donegal

      An Cabhán - Carvan

      Ard Mhacha - Armagh

      Connacht - Connacht

      Liatroim - Leitrim

      Maigh Eo - Mayo

      Gaillimh - Galway

      Sligeach - Sligo

      Ros Comáin - Roscommon

    57. avatar image

      SryanBruen

      Mumhan - Munster

      Ciarraí - Kerry

      An Clár - Clare

      Corcaigh - Cork

      Tiobraid Árann - Tipperary

      Port Láirge - Waterford

      Luimneach - Limerick

      Cathracha - Cities

      Trá Lí - Tralee

      Cill Áirne - Killarney

      An Daingean - Dingle

    58. avatar image

      SryanBruen

      An Cóbh - Cobh

      Baile na hAille - Clifden

      Baile Brigín - Balbriggan

      Dún Dealgan - Dundalk

      Cluain Meala - Clonmel

      Baile Átha Luain - Athlone

      An Uaimh - Navan

      Cathair na Mart - Westport

      Caisleán an Bharraigh - Castlebar

      Cluain Tarbh - Clontarf

      Dún Garbháin - Dungarvan

      Port Laoise - Portlaoise

      An Nás - Naas

      Caiseal - Cashel

      Leitir Ceanainn - Letterkenny

      Mala - Mallow

      Droichead Átha - Drogheda

    59. avatar image

      SryanBruen

      Tuath - Countryside

      Baile - Town

      Bruachbhailte - Suburbs

      Eastát tithíochta - Housing estate

      Lár na cathrach - City centre

      Suaimhneach - Peaceful

      Ciúin - Quiet

      Torannach - Noisy

      Gnóthach - Busy

      Beomhar - Lively

      Áisiúil - Convenient

      Páirc imeartha - Playing field

      Meánaoiseach - Medieval

      Ard-eaglais - Cathedral

      Turasóir - Tourist

      Cuairteoir - Visitor

      Féile - Festival

      Féile ealaíon - Art festival

      Clú agus cáil - Fame

      Deilf - Dolphin

      Cuan - Harbour

      Imeall - Edge

    60. avatar image

      Aniboh

      Do you have any sample essays on Irish language,

    61. avatar image

      SryanBruen

      BUMP

    62. avatar image

      Me

      Share files from your computer
      loader