All Junior Cert Irish posts
 • avatar image

  Subh Milis CandyCane12345

  Hi! I have a class test coming up, and we have to write a JC answer for the poem 'Subh Milis' by Seamus O Neill. I can only come up with an answer for gra, but if that doesn't show up I'm screwed!! Here's my answer for Gra ( no fhadas sorry:( )

  Rinne me staidair ar an dan 'Subh Milis' le Seamus O'Neill.

  Is e gra theam sa dan seo.

  Ta gra mor ag an bhfile da phaista ach chuid den soal is ea go n-imeaidh. Siad leo ar deireadh. Seo gne de shoal an duine nach feidir ealu uathi. Fasfidh said suas la eigin agus imeoidh said amch sa soal mar a rinne a thuismeoithri rontu. Feictear gra sa versa seo, "Ach mhuch me corrai, Ionam d'eirigh, Mar smaoinigh me ar an la, a bheas an bhaschrann glan agus an lamha beag ar irraidh. Mar sin is leir go bhfuil gra an teama sa dan seo. Ar an gcead dul sios, ni fhanann se crosta go rofhada agus chomh maith leis sin, ta eagla air roimh an todhchai nuar a bheidh uaignea air gan a phaiste sa teach. Is leir go bhfuil an gra teama sa dan seo.

  That looks horrible to read sorry!!! I'm just looking for other theme ideas and how to pharse them. Thanks!!!!! ( Sorry for mistakes!!)

  1. avatar image

   AnnaBee

   I dunno

  2. avatar image

   SashaLMH21

   I have attached a perfect summary for subh milis. My Irish teacher gave it to me and she said that this summary would get yiu full marks!!!!!!!!!!!!!!

   attachment subh milis.pdf

  3. avatar image

   SashaLMH21

   You don't have to use bron. You could use gra or uaigneach too.

  4. avatar image

   c_walsh2000

   Fearg: Feictear beagán den fhearg sa dán seo ag an tús nuair a chonaic an file an subh milis ar bhaschrann an dorais. Gan dabht bhí an file ar buile, deir sé gur éirigh “corraí” ann. Bhí fearg air mar bhí air an doras a ghlanadh. Ach roimh dheireadh an dáin d’imigh an fearg seo mar thosaigh an file ag smaoineamh ar an lá nuair a bheadh lámha a mhic glan, nuair a bheadh an “baschrann glan”. Bheadh an páiste fásta aníos agus imithe ón teach.

   Brón/uaigneas: Feictear brón agus uaigneas sa dán seo nuair a smaoiníonn an file ar an lá nuair a bheidh a mhac fásta aníos agus imithe ón teach. Ar dtús bhí fearg air nuair a chonaic sé an subh milis ar bhaschrann an dorais ach ansin tháinig brón air. Bhí brón air go mbeadh an teach glan agus ciúin. Smaoinigh an file ar an uaigneas a bheadh air agus a mhac imithe. Tuigeann sé go bhfuil an saol seo an-ghearr agus go n-imeoidh an t-am atá aige lena mhac an-tapaí. Tá brón agus uaigneas air ag smaoineamh ar seo.

   Grá: Tháinig an file abhaile lá amháin agus chonaic sé subh milis ar bhaschrann an dorais. Tháinig fearg air ach chuir sé stop leis an bhfearg seo mar thosaigh sé ag smaoineamh ar an lá a bheadh a mhac imithe amach sa saol mór agus bheadh seisean fágtha ina aonar agus uaigneas air

   This is what im going by, i hope you find it useful :)

  5. avatar image

   fionanewsome

   i do ordinary irish but i think subh milis means jam. hope this helps:)......

  6. avatar image

   fionanewsome

   and milsean means sweet. hope this helps:).......

  7. avatar image

   fionanewsome

   and caca miles means cake. hope this helps:).......

  8. avatar image

   MKhan

   Can someone give around 4 paragraphs around the emotions in the poem??

  9. avatar image

   SAI-FI

   bro

  10. avatar image

   Me

   Share files from your computer
   loader