Want to see ALL questions on this topic?

Upgrade to PLUS+ for €35 to see all past questions

You need to have an account to continue

You need to have an account to continue

Subh Milis themes
KevinB Junior Cert Irish — 07/06/16 5

Does anyone have sample answers for the following themes: Brón Eagla Páistí Tuismitheoirí Óige


5 Comments
jaynen112 — 07/06/16
Is é an dán a roughnaigh mé na subh milis le Séamus Ó Neill agus is é an téama a roughnaigh mé ná ‘ theme‘ Alt 1: Déanann an dán seo cur síos iontach ar an ngaol atá idir athair agus a mhac agus an grá atá ag an bhfile dá mhac féin. Tá a fhios ag an bhfile go n-imeoidh an t-am atá aige lena mhac go tapaí. Teastaíonn uaidh an t-am seo lena mhac óg a chaomhnú. Tháinig an file abhaile lá amháin agus chonaic sé subh milis ar bhaschrann an dorais. Tháinig fearg air ach chuir sé stop leis an bhfearg seo mar thosaigh sé ag smaoineamh ar an lá a bheadh a mhac imithe amach sa saol mór agus bheadh seisean fágtha ina aonar agus uaigneas air: "Mar smaoiningh mé ar an lá A bheas an baschrann glan Agus an lámh bheag ar iarraidh." Alt 2: Léiríonn an file an méid grá atá aige dá mhac. Tuigeann sé go mbeidh ar a mhac an baile a fhágáil lá amháin. Tá sé chun taitneamh agus spraoi a bheith aige lena mhac nuair is féidir leis. Tuigeann sé go bhfuil an saol seo an-ghearr agus go n-imeoidh an t-am atá aige lena mhac an-tapaí. Níl a mhac óg ach ar feadh tamall gearr agus tá sé chun sult a bhaint as anois nuair atá sé fós óg. Is cuma leis má tá an teach salach nó glan má tá sé féin agus a mhac ag réiteach go maith le chéile.
KevinB — 07/06/16
Thanks
Brian lynch — 07/06/16
Oh Ye thanks, that's the exact same one I got online!!!!
kearney210 — 07/06/16
gra is also a theme
KellyNiamh — 07/06/16
Grá- Love, Uaigneas- Loneliness
Uploading attachment...