Want to see ALL questions on this topic?

Upgrade to PLUS+ for €35 to see all past questions

You need to have an account to continue

You need to have an account to continue

An Triail
seancronin07 Leaving Cert Irish — 11/11/17 5

Just wondering if anyone has notes on the play an triail. Anything would be really appreciated


5 Comments
Princess.0973 — 01/10/17
There's an English version which summarises each part of the play
seancronin07 — 02/10/17
Is that a book or a website?
Laur3 — 14/10/17
a website i think
Rainbow1 — 11/11/17
Is deacair gan aontú leis an ráiteas sin. Is mar phearsa atá bréagach agus mícharthanach a léirítear Pádraig sa dráma. Chomh maith leis sin is duine leithleach agus duine gan puinn scrupaill é. Nuair a bhuail Pádraig Mac Cárthaigh, múinteoir scoile, le Máire Ní Chathasaigh den chéad uair ní raibh inti ach cailín óg, saonta. Bhuail siad le chéile ag rince sa teach scoile. Mheall sé í trí bhréaga a insint di. Dúirt sé léi go raibh a bhean chéile go dona tinn agus nach raibh aon chaidreamh ceart eatarthu. Ó thaobh Mháire de, lig sí dó í a chur faoi gheasa. Chreid sí a chuid ráiméise agus lig sí dó siúl abhaile ina teannta. Bhuail sí leis arís agus arís eile. Chuir sé iachall uirthi gan a insint d’éinne go raibh an bheirt acu ag bualadh lena chéile. Plámásaí ceart ba ea é. Chuir sé an dubh ina gheal uirthi. Ní raibh sa rud ar fad ach ‘cluiche’ i súile Phádraig. Theastaigh uaidh a mhianta collaí a shásamh agus bhí sé sásta rud ar bith a dhéanamh chun é sin a chur i gcrích. D’éirigh leis a chur ina luí uirthi go raibh an bheirt acu pósta lena chéile, trí fháinne a chur ar a méar agus a rá léi ansin gurbh í a bhean chéile í. Bhí Máire bhocht chomh saonta, neamhurchóideach sin gur lig sí dó an pósadh bréige seo a chomhlíonadh trí chaidreamh collaí a bheith aici leis.
Rainbow1 — 11/11/17
Bhí greim docht, daingean aige ar aigne Mháire. Thuig sé go maith go raibh sí goilliúnach agus go raibh a hathair imithe ar shlí na fírinne. Rinne sé a hinchinn a mhúnlú go dtí go raibh eagla uirthi go lá a báis thragóidigh a rún a sceitheadh le héinne beo. Agus nuair a bhí sé críochnaithe léi, chaith sé uaidh gan trua gan taise í mar a chaithfí bábóg cheirteacha. I bhfad ina dhiaidh sin, nuair a bhí Máire ag cur fúithi i dteannta Mhailí i ‘dteach an mhí-chlú’ i mBaile Átha Cliath, tháinig Pádraig agus a chara, Colm, ar cuairt chun a mianta a shásamh, ba léir. Bhí sé mícharthanach, borbh agus gránna le Máire nuair a bhuail an bheirt acu le chéile arís. Shéan sé gurbh é athair Phádraigín é agus níor theastaigh uaidh súil a leagan ar a iníon, fiú. Ag an bpointe seo bhí a bhean chéile marbh le bliain agus bhí sé pósta arís le máistreás óg na scoile ina raibh sé féin ag múineadh. Ghlaoigh sé ‘striapach’ ar Mháire le teann dímheasa. Plámásaí, bréagadóir, suarachán agus fimíneach cruthanta ba ea é a d’fhéach ar mhná óga, goilliúnacha mar áilleagáin ghnéis. Crann taca na sochaí ba ea é ina cheantar féin agus é ag feidhmiú mar mháistir scoile i scoil Chaitliceach. Ach b’fhoghlaí gnéis é ina shaol príobháideach agus é ag teacht i dtír ar mhná óga neamhurchóideach
Uploading attachment...