All Leaving Cert Irish posts
 • avatar image

  Hurlamaboc summary Sazzles

  if anyone knows any good summaries for ordinary level for hurlamaboc, ASAP please and thank you

  1. avatar image

   caitlin_ward11

   This is the one my teacher gave me and she's an examiner.

   Ta Lisin and Pol posta le 20 bliain.

   Beidh coisir acu.

   Ta a lan bia agus deoch acu don choisir.

   Ta teach Lisin glan agus neata cosuil le Lisin.

   Ta gruaige fhionn ar Lisin.

   Ta Lisin tanai.

   Ta gach mathair eile ar an mbothar cosuil le Lisin.

   Ta muintir Allbright ina conai ar Ascaill na Fuineoige.

   Ta Lisin foirfe. Ta Lisin nios foirfe na aon mhathair eile are an mbothar.

   Nuais a phos Lisin agaus Pol, ni raibh a lan airgead acu.

   Ta Pol agus Lisin saibhir anois.

   Ta a lan tithe acu.

   Ta beirt mhac ag Lisin.

   Ta Cuan 13 d'aois.

   Ta Ruan 18 d'aois.

   Ta Ruan mishona.

   Ta Lisin an-ghnothach.

   Ta si ina lan clubanna. Ta si ina ball de chulub leabhair gus club staire.

   Ta a lan teangacha ar eolas aici.

   Ta airgead an- tabhachtach do Lisin.

   Nil post ag Lisin.

   Tagann an t-uasal Mac Gachann go dti an doras.

   Ni maith le Ruan e.

  2. avatar image

   Sazzles

   thank you so much :))

  3. avatar image

   Me

   Share files from your computer
   loader