Want to see ALL questions on this topic?

Upgrade to PLUS+ for €35 to see all past questions

You need to have an account to continue

You need to have an account to continue

Irish debate introduction & conclusion
Shannonoflynn1 Leaving Cert Irish — 12/06/16 2

Does anyone have a sample of intro lines and concluding lines for a debate HL please?��


2 Comments
Kerryy — 12/06/16
A cathaoirligh, a mholtoiri agus a dhaoinr uaisle, ba mhaith liom failte a chur romhaibh ar an bhfod seo. Ba mhian liom a ra ar dtus go bhfuil me go huile is go hiomlan ar son NO igcoinne in aghaigh an ruin --------- A cathaoirigh, a mholtoiri agus a dhaoine uaisle taim taghta chuig deireadh mo chuid cainte. Tacaigi liom an run seo a threascairt, Mile buiochas don eisteacht mhacanta
Shannonoflynn1 — 12/06/16
Thanks so much!������
Uploading attachment...