Want to see ALL questions on this topic?

Upgrade to PLUS+ for €35 to see all past questions

You need to have an account to continue

You need to have an account to continue

Sceimhlitheoireacht
Ann_9343 Leaving Cert Irish — 11/06/16 1

Would anyone mind reading this and letting me know what I could/should add or correct any mistakes please?No idea how many mistakes could be in it but I wanted to give it a go rather than learning loads off straight out of books, also sorry for lack of fadas no idea how to do them on my computer Ar mbionn tu ag feachaint ar an teilifis,ag eisteacht leis an raidio no an leann tu na nuachtain na laethanta seo?Bhuel, i mo thuairim, ma dheannan tu aon cheann de na nithe seo, ta sceal eigin cloiste no leite agat faoi sceimhlitheoireacht, taim cinnte dearfach de!Ta an fhadhb seo go mor i mbeal an phobail o 11u mean fomhair 2001, an la uafasach sin nuair a ionsaiodh an tIonad Tradala Domhanda i Nua-Eabhrac.Go dti sin, cheap a lan Meiriceanach go raibh siad slan o cibe triobloidi agus achrann a bhi ar siul timpeall an domhain ach thaispeain Osama Bin Laden narbh amhlaidh a bhi.Thatrt ar 3000 duine a maraiodh an la sin.Chuir iomhanna na dtur ag titim alltacht ar na milliuin ar fud na cruinne.Ionsai ar an tsibhialtacht fein ab ea e.Dathraigh an saol san iarthat o bhonn an la sin! Tarlaionn an sceimhlitheoireacht chuile ait.Ta na Palaistinigh agus na hIosraelaigh ag maru a cheile bliain i ndiadh bliana.Ta cogai ar siul san Afganastain agus i gcodanna eile den Aise freisin.Ta gach tir idir bheag agus mhor faoi bhagairt na sceimhlitheorachta. Baineadh stangadh as cuid mhaith den domhain le deanai nuair a rinneadh ionsai sceimhlitheoireachta ar an mBataclan agus nios luaithe Oifigi Charlie Hebdo i bParas.Bhi ISIS freagrach leis na hionsaithe uafasacha seo.Nil aon insint ar an sceimhle a bhain leis an oiche sin fos e brath san aer.Ta muintir na hEorapa go leir eiginnteach faoin cad ata i ndan don domhain anois. Gan aon amhras, ta baint laidir idir sceimhlitheoireacht agus ciniochas.Nuair a smaoinimid ar sceimhlitheoireacht smaoinimid ar antoiscigh Mhoslomaca, a cheapann go bhfuil cuis mhaith acu aon duine nach maith leo no nach n-antaionn leo a mhoru.Nil a fhios ag daoine an difriocht idir Moslamaigh neamhchiontach agus sceimhlitheoiri.Fheiceann siad ach an hijab no an dath craicinn.Ceapaim go bhfuil meadu ar ionsaithe ciniocha mar gheal ar ionsaithe sceimhlitheoireachta. Is i an aidhm ata e sceimhlitheoireacht na sceimhle agus imeagle a chur ar dhaoine.Deantar e seo go minic tri ghniomhartha no tri bhagairti.Ta daoine neamhurchoideacha ag fail bhais gach la.Cuirtear imeaglu ar dhaoine agus ta siad sceimlithe ina mbeatha ina dtithe fein.Nil theann la thart nach mbionn tagairt den fhadhb seo sna meain.Cuireann se alltacht orm go bhfuil sceimhlitheoireacht i bhfad nios forleathnu anois na riamh agus fos ta se ag eiri nios measa. Ag an bpointe seo, caithfear an cheist a chuir an bhfuil aon reiteach i ndan don fhadhb chasta seo?Is oth liom a rath nach bhfuil aon reiteach shimpli ar an sceal.Ta se an deacair breith ar sceimhlitheoiri agus caithimid a bheith san airdeall.Ni mor duinn go leir ar ndicheall a dheanamh ar son na siochana agus sochai nios cothroime a chruthu.Caithfear leanuint ag lorg reitigh mar gur daoine neamhurchoideacha ata ag fullaingt i ndeireadh an lae.Ma imionn an fuath agus an toisceacht a chuisionn an sceimhlitheoireacht ta seans ann go mbeidh domhan gan bhagairt ann ach nilim rodhochasach!


1 Comments
Kdoolan4 — 11/06/16
what were u trying to say when u said '' tá daoine neamhurchoideacha ag fáil bháis gach lá'' because neamhurchoideacha means benign and it doesnt really make sense
Uploading attachment...