Ardteistiméireacht Bitheolaíocht

Tá Bitheolaíocht Ardteistiméireachta ar cheann de na hábhair eolaíochta Ardteistiméireachta is mó a bhfuil tóir uirthi agus roghnaíonn a lán daltaí an ceann seo mar an t-aon ábhar eolaíochta atá acu.

Read more Read less

Tá Bitheolaíocht Ardteistiméireachta ar cheann de na hábhair eolaíochta Ardteistiméireachta is mó a bhfuil tóir uirthi agus roghnaíonn a lán daltaí an ceann seo mar an t-aon ábhar eolaíochta atá acu.

Tá an cúrsa ardteistiméireachta don bhitheolaíocht an-ilghnéitheach agus clúdaíonn sé gach uile rud ó chillbhitheolaíocht, corp an duine, éiceolaíocht go plandaí. Tá neart foghlama le déanamh san ábhar seo agus tá cuma air go bhfuil teanga úrnua i gceist leis mar gheall ar na téarmaí nua! Déan cinnte go bhfuil na sainmhínithe ar eolas agat agus tú i mbun na bitheolaíochta. Is minic gur fiú 25% de na ceisteanna ar an scrúdú iad. Níl ach 22 thurgnamh le foghlaim agus is fiú breis is 20% de na marcanna iad. Bí ábalta léaráid don leagan amach a tharraingt ar son gach turgnamh, bíodh na céimeanna agus na cúiseanna a bhaineann leis na céimeanna seo ar eolas agat. Socraíonn neart daltaí codanna iomlána ón gcúrsa a fhágáil amach, mar shampla plandaí nó éiceolaíocht. Bí cúramach leis seo mar beidh ort ar a laghad cúpla ceist a fhreagairt sna ceisteanna gearra agus tá sé contúirteach má thagann ceisteanna deacra suas sna topaicí atá roghnaithe agat.

Ábhar Cúrsa

 • Baictéir, Víris, Fungais agus Giosta
 • Fuil agus Córas Imshruthaithe
 • Córas Análaithe
 • Cilldeighilt
 • Meitibileacht Cille agus Einsímí
 • Struchtúr na Cille
 • Córas Díleá
 • Éiceolaíocht agus Éiceachóras
 • Eisfhearadh
 • Ceisteanna Turgnaimh
 • Cluas/Súil agus Néarchóras
 • Bia agus Scrúduithe Bia
 • Géineolaíocht, ADN agus Éabhlóid
 • Córas Hormónach
 • Atáirgeadh an Duine
 • Córas Imdhíonachta
 • Córas Matánchnámharlaigh
 • Fótaisintéis
 • Atáirgeadh agus Iompar an Bhláthphlanda
 • Freagairt an Bhláthphlanda agus Fás Síl
 • Struchtúr an Bhláthphlanda
 • Riospráid


An Scrúdú

Scrúdpháipéar atá i gceist ag an ardléibheal agus gnáthleibhéal. Tá ort taifead a choimeád den obair phraiticiúil (turgnaimh) thar dhá bhliain an chúrsa agus beidh ceisteanna turgnaimh ar an bpáipéar scríofa.

Gairmeacha sa Todhchaí le Bitheolaíocht Ardteistiméireachta

Leigheas, Leigheas Tréidliachta, Eolaíocht, Altranas, Fisiteiripe

Íoslódáil Siollabas Bitheolaíochta na hArdteistiméireachta

Íoslódáil Tuairisc na bPríomhscrúdaitheoirí - Bitheolaíocht Ardteistiméireachta (2013)

Íoslódáil na Treoirlínte do Mhúinteoirí - Bitheolaíocht Ardteistiméireachta (2013)