Ardteistiméireacht Eacnamaíocht Bhaile

Ceapann roinnt daltaí go mbaineann an t-ábhar seo le cócaireacht amháin, agus bíonn ionadh orthu i ndiaidh sin leis an méid teoirice atá le clúdach. Tá an cúrsa fada agus ilghnéitheach, mar sin ba chóir duit é a bhriseadh síos, topaic ar thopaic.
 

Read more Read less

Ceapann roinnt daltaí go mbaineann an t-ábhar seo le cócaireacht amháin, agus bíonn ionadh orthu i ndiaidh sin leis an méid teoirice atá le clúdach. Tá an cúrsa fada agus ilghnéitheach, mar sin ba chóir duit é a bhriseadh síos, topaic ar thopaic.

Ná déan dearmad Ceist 1(a) ó Chuid B a chleachtadh ina mbeidh ort anailís a dhéanamh ar ghraf nó chairt. Ní fheictear na cineál ceisteanna seo i do théacsleabhar. Ná déan dearmad staidéar a dhéanamh ar na topaicí ar fad atá i d’ábhar roghnach. Tá Cuid (a) éigeantach, mar sin má dhéanann tú é go neamhcríochnúil, seans go bhfágfar san fhaopach thú. Tiocfaidh daltaí a dhéanann bitheolaíocht agus gnó ar thopaicí atá ag teacht salach ar a chéile agus éiríonn cúrsaí níos éasca mar gheall air sin.

Ábhar Cúrsa Eacnamaíocht Bhaile

Croí-Limistéir

  • Staidéar Bia
  • Bainistiú Acmhainní agus Staidéar Tomhaltais
  • Staidéar Sóisialta

 

Ábhair Roghnacha

 

  • Dearadh nó Bainistíocht Intí

  • Teicstílí, Faisean agus Dearadh

  • Staidéar Sóisialta


An Scrúdú

Obair chúrsa Phraiticiúil - 20%

Is fiú 20% den ghrád deiridh é seo agus cuirtear é seo isteach i bhfoirm dialainne sa séú bliain.

Scrúdpháipéar Scríofa - 80%

Tá trí chuid ag an scrúdú scríofa:

Roinn A (60 marc)

12 cheist ghearr agus marcáiltear thú ar an deich gcinn is fearr atá agat. Bíonn na croí-limistéir i gceist ann.

Roinn B (180 marc)

5 cheist agus tá ort ceist amháin a fhreagairt (Bia-eolaíocht agus Cothú) agus dhá cheist ar bith eile (ó na croí-limistéir eile)

Cuid C (80 marc)

Trí cheist agus tá ort ceann amháin a fhreagairt. Ceist roghnach atá bunaithe ar d’ábhar roghnach.

Gairmeacha sa Todhchaí le hEacnamaíocht Bhaile Ardteistiméireachta

Ní riachtanas é Eacnamaíocht Bhaile do chúrsaí ar bith ar an gcóras CAO ach múineann an t-ábhar scileanna úsáideacha cócaireachta a bheidh á n-úsáid ag cách. Tá Faisean, Cócaireacht, Cócaire, turasóireacht, Gnó, Obair Shóisialta san áireamh maidir le gairmeacha sa Todhchaí

Íoslódáil Siollabas Eacnamaíocht Bhaile na hArdteistiméireachta

Íoslódáil Tuairisc na bPríomhscrúdaitheoirí - Eacnamaíocht Bhaile Ardteistiméireachta (2017)

Íoslódáil na Treoirlínte do Mhúinteoirí - Eacnamaíocht Bhaile Ardteistiméireachta