Ardteistiméireacht Eolaíocht Talmhaíochta

Is í Eolaíocht Talmhaíochta Ardteistiméireachta an eolaíocht a bhaineann le feirmeoireacht agus tá sí ag fás agus ag éirí níos coitianta, mar is roinn atá ag dul ó neart go neart í talmhaíocht in Éirinn sa lá atá inniu ann.

Read more Read less

Is í Eolaíocht Talmhaíochta Ardteistiméireachta an eolaíocht a bhaineann le feirmeoireacht agus tá sí ag fás agus ag éirí níos coitianta, mar is roinn atá ag dul ó neart go neart í talmhaíocht in Éirinn sa lá atá inniu ann.

Oireann an t-ábhar go maith don Bhitheolaíocht mar tá go leor i gcomhar ag an eolaíocht talmhaíochta agus an bhitheolaíocht. Clúdaíonn an cúrsa neart topaicí praiticiúla, le heallach, muca agus bainistíocht caorach san áireamh, ach ná bíodh aon dul amú ort - tá neart eolaíochta le déanamh sa chúrsa seo. Mura bhfuil eolaíocht ag an ardleibhéal déanta agat don Teastas Sóisearach, beidh cuid den chúrsa eolaíocht talmhaíochta deacair duit. Déanann neart daltaí botún, go háirithe dóibh siúd a bhfuil cúlra feirmeoireachta acu, ag ceapadh go bhfuil gach rud ar eolas acu agus gur féidir leo dul tríd an scrúdú gan deacracht. Cuimhnigh: tá an scéim mharcála an-sonrach, agus caithfidh tú cleachtadh freagraí beachta chun lánmharcanna a bhaint amach.

Tá níos mó daltaí ag tosú eolaíocht talmhaíochta mar ábhar breise taobh amuigh den scoil . Tá cúrsa gearr i gceist leis agus bheifeá in ann an cúrsa a dhéanamh i mbliain amháin ach déanann sé níos mó céille má tá tú i mbun na bitheolaíochta cheana. Ná déan dearmad: beidh múinteoir eolaíocht talmhaíochta uait chun do thionscadal a mharcáil.

Ábhar Cúrsa

 

 • Galair Ainmhithe

 

 • Fiseolaíocht Ainmhithe

 

 • Táirgeadh Ainmhithe (eallach, caora, muca)

 

 • Aicmiú na nOrgánach

 

 • Táirgeadh Barr

 

 • Leasacháin, Truailliú agus an Timpeallacht

 

 • Géineolaíocht

 

 • Talamh Féaraigh

 

 • Fiseolaíocht Plandaí

 

 • Ithireolaíocht

 

An Scrúdú


Tá 75% de na marcanna ag gabháil leis an scrúdú scríofa, a dhéanann measúnú ar na hábhair atá thuasluaite. Tá 9 gceist ar an scrúdpháipéar ag an ardleibhéal agus tá ort 6 a fhreagairt. Ar chúis éigin, cé nach bhfuil sé éigeantach, gabhann níos mó marcann le ceist 1 ná na cinn eile, mar sin ba chóir duit smaoineamh ar cheist 1 mar cheann riachtanach. Seo struchtúr an scrúdpháipéir:

Ceist 1. Ceisteanna Gearra… bunaithe ar an tíreolaíocht, bitheolaíocht agus eolaíocht talmhaíochta
Ceist 2. Ithireolaíocht… roinnt tíreolaíochta sa roinn seo
Ceist 3. Gnéithe éagsúla ón gcúrsa eolaíocht talmhaíochta
Ceist 4. Turgnaimh… neart bitheolaíochta anseo
Ceist 5 / 6. Gnéithe ón gcúrsa eolaíocht talmhaíochta
Ceist 7. Géineolaíocht… clúdaíonn bitheolaíocht an cheist seo don chuid is mó
Ceist 8. Ceist roghnach, seans go mbeidh ceisteanna bitheolaíochta ann
Ceist 9. Míniúcháin eolaíochta

Tá an 25% eile (100 marc) bunaithe ar mheasúnú d’oibre. Tá ar do mhúinteoir measúnú a dhéanamh ort. Déanfaidh scrúdaitheoir seachtrach athsheiceáil ar ghrádanna an mhúinteora, de ghnáth i mí Bealtaine na séu bliana.

Tá trí chuid sa mheasúnú seo;

 1. Sainaithint plandaí agus ainmhithe a bhaineann le talmhaíocht (de ghnáth mar scrúdú scríofa nó agallamh ina mbeidh ort 5 phlanda a aithint agus a bhfinte faoi seach agus 10 n-ainmhí agus cur síos ar a dtábhacht sa talmhaíocht.
 2. Taithí phraiticiúil le barra, beostoc, leaganacha tí agus clós feirme. Tionscadal scríofa a bhíonn i gceist sa chuid seo den mheasúnú, a scríobhtar faoi fheirm atá agat nó feirm eile.
 3. Déantar mionstaidéar agus turgnaimh a bhaineann le héiceolaíocht, ithireolaíocht, fiseolaíocht ainmhithe, fiseolaíocht plandaí, géineolaíocht agus micribhitheolaíocht. Déantar taifead den mhionstaidéar seo i ndialann eolaíochta a mheastar ina dhiaidh, uaireanta in éineacht leis an agallamh.Gairmeacha sa Todhchaí le hEolaíocht Talmhaíochta
Feirmeoireacht, leigheas tréidliachta, leigheas, eolaíocht, zó-eolaíocht

Íoslódáil Siollabas Eolaíocht Talmhaíochta na hArdteistiméireachta

Íoslódáil Tuairisc na bPríomhscrúdaitheoirí - Eolaíocht Talmhaíochta na hArdteistiméireachta (2010)