Ardteistiméireacht Fisic

Tá Fisic Ardteistiméireachta ar an gceann is matamaiticiúla de na heolaíochtaí, le neart ceisteanna scrúdaithe ina mbeidh ort fadhb a réiteach le foirmlí foghlamtha.
 

Read more Read less

Tá Fisic Ardteistiméireachta ar an gceann is matamaiticiúla de na heolaíochtaí, le neart ceisteanna scrúdaithe ina mbeidh ort fadhb a réiteach le foirmlí foghlamtha.

Tá sé tábhachtach go ndéanann tú athbhreithniú ar na turgnaimh seo roimh an scrúdú mar déanann Rannán A measúnú ar do chur amach ar na turgnaimh seo.

Ábhar Cúrsa - Fisic

Optaic / Tonnta

 • Solas
 • Fuaim


Meicnic

 • Am
 • Spás
 • Fad
 • Luas
 • Luasghéarú


Teas

 • Aistriú staide
 • Tiontuithe fuinnimh agus fadhbanna matamaiticiúla


Leictreachas agus Maighnéadas:

 • Ciorcaid Shimplí
 • Domhantarraingt
 • Ciorcaid AC agus DC


Fisic Adamhach

 • Gathanna catóideacha
 • X-ghathanna
 • Meath radaighníomhach
 • Eamhnú agus comhleá núicléach
 • Imoibreoir Núicléach


Rannáin Roghnacha

Fisic Cáithníní

 • Mionstaidéar de chaithníní fo-adhmacha


Leictreachas Feidhmeach

 • Mionstaidéar den leictreachas agus conas a oibríonn mótair


An Scrúdú

Socraítear 100% den ghrád trí scrúdpháipéar amháin a mhaireann trí uair an chloig ach tá ort taifead a choimeád den obair phraiticiúil thar dhá bhliain an chúrsa.

Roinn A:

Freagair 3 as 4 cheist (40 marc ar son gach ceist) atá bunaithe ar mhodhanna oibre turgnamhacha

Roinn B:

Freagair 5 cheist as 8 gceist (56 marc ar son gach ceist)

Tá na ceisteanna anseo níos leithne agus bunaithe ar an teoiric

Gairmeacha sa Todhchaí le Fisic Ardteistiméireachta

Is féidir le Fisic a bheith ina hábhar fíorchabhrach ar son neart roghanna tríú-léibhéal, agus is minic a chomhlíonann an Fhisic an riachtanas ábhar eolaíochta do neart cúrsaí. Tá sé úsáideach do ghairmeacha le hairgeadas, staitisticí, innealtóireacht, fisic agus ríomheolaíocht san áireamh.

Íoslódáil Siollabas na Fisice Ardteistiméireachta

Íoslódáil Tuairisc na bPríomhscrúdaitheoirí - Fisic Ardteistiméireachta (2013)

Íoslódáil na Treoirlínte do Mhúinteoirí - Fisic Ardteistiméireachta