Ardteistiméireacht Cuntasaíocht

Déanann daltaí cur síos ar chuntasaíocht ardteistiméireachta mar cheann de na hábhair a thaitníonn go mór leat nó nach dtaitníonn leat in aon chor. Déanann an cursa tógáil ar chuntasaíocht sa ghnó don Teastas Sóisearach, mar sin cabhraíonn cúlra san ábhar seo leat.

Read more Read less

 •  
 •  

Déanann daltaí cur síos ar chuntasaíocht ardteistiméireachta mar cheann de na hábhair a thaitníonn go mór leat nó nach dtaitníonn leat in aon chor. Déanann an cursa tógáil ar chuntasaíocht sa ghnó don Teastas Sóisearach, mar sin cabhraíonn cúlra san ábhar seo leat.

Ábhar Cúrsa - Cuntasaíocht

 

 • Creat Coincheapúil na Cuntasaíochta

 

 • Creat Rialála na Cuntasaíochta (Ardleibhéal amháin)

 

 • Taifid Cuntasaíochta

 

 • Leabharchoimeád Iontrála Dúbailte

 

 • Ráiteas Imréitigh Bainc

 

 • Cuntais Rialúcháin

 

 • Cuntais Fionraí

 

 • Trádálaithe Aonair

 

 • Cuntais Deiridh Cuideachta

 

 • Scairchaipiteal, Cúlchistí agus Caipiteal ó Iasacht

 

 • Ráitis Airgeadais na gCuideachtaí Teoranta

 

 • Tuiscint Tuarascálacha Bliantúla na gCuideachtaí Poiblí Teoranta

 

 • Cuntais Speisialaithe

 

 • Cuntais Déantúsaíochta

 

 • Stoc

 

 • Cuntais Chlub agus Cuntais na nGnólachtaí Seirbhísí

 

 • Cuntais Ranna

 

 • Cuntais Feirme

 

 • Taifid Neamhiomlána

 

 • Ráitis Sreabhaidh Airgid

 

 • Anailís agus Léirmhíniú Ráitis Airgeadais

 

 • Cuntasaíocht Bhainistíochta

 

 • Teicneolaíocht Faisnéise agus Feidhmchláir sa Chuntasaíocht


An Scrúdú

Scrúdú ina mbeidh ort cúntais a dhéanamh chomh maith le ciall a bhaint as na cúntais atá tugtha.

Gairmeacha sa Todhchaí le Cúntasaíocht Ardteistiméireachta

Tá Cúntasaíocht, Gnó agus Tráchtáil bainteach le réimse leathan gairmeacha.


Íoslódáil Siollabas Chúntasaíocht na hArdteistiméireachta

Íoslódáil Tuairisc na bPríomhscrúdaitheoirí - Cúntasaíocht Ardteistiméireachta