Ardteistiméireacht Gnó

Is ábhar a bhfuil tóir air é Gnó Ardteistiméireachta agus toisc go bhfuil sé fíriciúil bíonn ort neart foghlama a dhéanamh. Má tá Staidéar Gnó déanta agat don Teastas Sóisearach, ba chóir go mbeadh cúrsaí níos éasca.

Read more Read less

Is ábhar a bhfuil tóir air é Gnó Ardteistiméireachta agus toisc go bhfuil sé fíriciúil bíonn ort neart foghlama a dhéanamh. Má tá Staidéar Gnó déanta agat don Teastas Sóisearach, ba chóir go mbeadh cúrsaí níos éasca.

Ba chóir duit iarracht a dhéanamh súil a choinneáil ar ghnó agus ar chúrsaí reatha sa nuacht. Tugtar neart rogha duit sa scrúdú gnó ach marcáiltear é go docht.

Ábhar Cúrsa - Gnó

 • Spéiseanna Contrártha
 • Daoine i nGnó
 • Fiontraíocht
 • Bainistíocht
 • Cumarsáid
 • Airgeadas Teaghlaigh agus Gnó, Árachas, Cáin
 • Bainistíocht Acmhainní Daonna
 • Ról na Bainistíochta atá ag athrú
 • Monatóireacht ar an nGnó
 • Deiseanna a aithint
 • Margaíocht
 • Ag Tosú i nGnó
 • Fairsingiú Gnó
 • Earnálacha Tionscail
 • Struchtúr Gnó
 • Forbairt Pobail
 • Gnó, An Rialtas agus An Geilleagar
 • Freagrachtaí Sóisialta agus Eiticiúla
 • Trádáil Idirnáisiúnta
 • An tAontas Eorpach
 • Gnó Domhanda


An Scrúdú

Déantar measúnú ar an ngnó trí scrúdú scríofa

Ardleibhéal - páipéar a mhaireann ar feadh 3 uair (400 marc); 3 chuid.

Roinn 1 - Ceisteanna gearrfhreagra (8/10) 80 marc.
Roinn 2 - Ceist ar an nGnó Feidhmeach - 80 marc (ní mór an roinn seo a dhéanamh).
Roinn 3 - Ceisteanna Fada (60 marc ar son gach ceist (Déan 4 cheist as 7 gceist ))

Gnáthleibhéal - páipéar ar feadh 2.5 uair (400 marks); Dhá chuid.

Roinn 1 - Ceisteanna Gearrfhreagra (10/15) 100 marc.
Roinn 2 - Ceisteanna Fada (75 marc ar son gach ceist (Déan 4 cheist as 8 gceist)).

Gairmeacha sa Todhchaí le Gnó Ardteistiméireachta

Ní riachtanas é Gnó Ardteistiméireachta do chúrsa ar bith sa chóras CAO. Maidir le gairmeacha atá ar fáil, tá Bainistíocht, Fiontraíocht, Cuntasaíocht agus Airgeadas san áireamh.

Íoslódáil Siollabas Gnó na hArdteistiméireachta

Íoslódáil Tuairisc na bPríomhscrúdaitheoirí - Gnó Ardteistiméireachta (2015)