Ardteistiméireacht Innealtóireacht

Clúdaíonn an cúrsa don Innealtóireacht Ardteistiméireachta réimse leathan ábhair, próisis agus feidhmeacha teicniúla a bhaineann leis an innealtóireacht mheicniúil.

Read more Read less


Clúdaíonn an cúrsa don Innealtóireacht Ardteistiméireachta réimse leathan ábhair, próisis agus feidhmeacha teicniúla a bhaineann leis an innealtóireacht mheicniúil.

Déanann thart ar 5,000 dalta an innealtóireacht gach bliain, atá mar 9% de huimhir iomlán na ndaltaí a dhéanann an Ardteist gach bliain. Fir amháin iad 95% de na daltaí seo. Is cúrsa leathan é, a chlúdaíonn teoiric agus cleachtadh na scileanna innealtóireachta araon. Cabhraíonn innealtóireacht Ardteistiméireachta leat maidir le cur amach ar na hábhair, tuiscint na bpróiseas, cumas chun na scileanna agus na huirlisí a úsáid go sábháilte le obair phraiticiúil agus forbairt tionscadail teicneolaíochta a dhéanamh.

Tá dhá roinn ag an siollabas don Innealtóireacht Ardteistiméireachta:

  1. Próisis Ceardlainne. Baineann sé seo leis na próisis phraiticiúla a úsáidtear sa cheardlann scoile atá riachtanach maidir leis an teoiric atá ceangailte. Tá 300 marc ag gabháil leis an roinn seo sa scrúdú ag na leibhéil araon. Gnáthleibhéal agus Ardleibhéal: Tá 150 marc ag gabháil le scrúdú praiticiúil agus 150 marc ag gabháil le obair ceardlainne/saotharlainne agus tionscadail.
  2. Ábhair agus Teicneolaíocht. Baineann an roinn seo le cur amach níos leithne agus an teicneolaíocht ina hiomlán. Sa scrúdú scríofa tá 200 marc ag gabháil leis an roinn seo ag an ngnáthleibhéal agus 300 marc don innealtóireacht Ardteistiméireachta ag an ardleibhéal.


An Scrúdú

Tá trí chuid ag an scrúdú don innealtóireacht Ardteistiméireachta.

  1. Tionscadal Teicneolaíochta atá bunaithe ar threoir a sheoltar amach chuid na scoileanna i rith na séú bliana. Is fiú 25% de na marcanna iomlána é don innealtóireacht ag an ardelibhéal agus is fiú 20% é ag an ngnáthleibhéal.
  2. Scrúdú Scileanna Praiticiúla a bhíonn ar siúl ar feadh 6 uair sna scoileanna i mí Bealtaine. Is fiú 25% é don ardleibhéal agus 30% don ngnáthleibhéal.
  3. Scrúdú Scríofa, a mhaireann ar feadh 3 uair ag an ardleibhéal agus 2.5 uair ag an ngnáthleibhéal, a chuimsíonn cuid eile na marcanna.