Ardteistiméireacht Stair

Tá Stair sa Nua-Aois Dhéanach (1815-1993) don Ardteist roinnte ina sé ábhar Éireannacha agus sé ábhar Eorpacha. Ní smaoineamh maith é Stair Ardteistiméireachta a roghnú toisc gur shíl tú go raibh sí éasca don Teastas Sóisearach.
 

Read more Read less

Tá Stair sa Nua-Aois Dhéanach (1815-1993) don Ardteist roinnte ina sé ábhar Éireannacha agus sé ábhar Eorpacha. Ní smaoineamh maith é Stair Ardteistiméireachta a roghnú toisc gur shíl tú go raibh sí éasca don Teastas Sóisearach.

Is cúrsa dúshlánach é Stair Ardteistiméireachta agus ní mór freagraí i stíl aiste a chumadh. Tá scileanna maithe Béarla, cumas taighde agus suim sa Stair tábhachtach má bhíonn tú i mbun an ábhair seo. Beidh thart ar 20% den toradh deiridh bunaithe ar thionscadal taighde atá déanta agat roimh an scrúdú.

Ábhar Cúrsa - Stair sa Nua-Aois Dhéanach

Stair na hÉireann (1815-1993)

 • Éire agus an t-Aontas
 • Gluaiseachtaí ar son Leasú Polaitíochta/Sóisialta
 • Ar thóir an Fhlaithis
 • Diaspóra na hÉireann
 • Polaitíocht agus Sochaí i dTuaisceart Éireann
 • Rialtas, Sochaí agus Geilleagar in Éirinn (1949-1989)

Stair na hEorpa agus an Domhain (1815-1993)

 • Náisiúnachas agus Foirmiú Stát san Eoraip
 • Náisiúnstáit agus Teannas Idirnáisiúnta
 • Deachtóireacht agus Daonlathas
 • Easaontas agus Athainíniú san Eoraip
 • Cúlú na hEorpa ó Impireachtaí agus an Toradh
 • Na Stáit Aontaithe agus an Domhan


An Scrúdú

Scrúdpháipéar scríofa (80%) agus tuairisc taighde (20%)
Ag na léibhéil araon, tá ceist doiciméid-bhunaithe ar an scrúdpháipéar (atá nasctha leis an staidéar doiciméid-bhunaithe) agus trí cheist ghinearálta. Na marcanna céanna atá ag gabháil leis na ceithre cheist.

Gairmeacha sa Todhchaí le Stair Ardteistiméireachta

Ní riachtanas é Stair Ardteistiméireachta do chúrsa ar bith sa chóras CAO. Is féidir úsáid a bhaint as Stair i réimse leathan gairmeacha le seandálaíocht, scríbhneoireacht, taighde, oideachas agus turasóireacht san áireamh.

Íoslódáil Siollabas Staire na hArdteistiméireachta

Íoslódáil Tuairisc na bPríomhscrúdaitheoirí - Stair Ardteistiméireachta (2011)

Íoslódáil Treoirlínte do Mhúinteoirí - Stair Ardteistiméireachta