Sraith Sóisearach Matamaitic

Sa Mhata don Teastas Sóisearach, tá sé fíor-thábhachtach go ndéanann tú iarracht na coincheapa atá clúdaithe sa rang a thuiscint mar bíonn na ceisteanna a thagann suas an-ilghnéitheach agus mar sin tá tuiscint mhaith de gach cuid den cúrsa de dhíth.

Read more Read less

Sa Mhata don Teastas Sóisearach, tá sé fíor-thábhachtach go ndéanann tú iarracht na coincheapa atá clúdaithe sa rang a thuiscint mar bíonn na ceisteanna a thagann suas an-ilghnéitheach agus mar sin tá tuiscint mhaith de gach cuid den cúrsa de dhíth.

Toisc gur cúrsa sách nua é Matamaitic, níl ach líon teoranta iarscrúdpháipéir ar fáil. Is páipéir shamplacha iad roinnt mhaith de na scrúdpháipéir Matamaitice agus mar sin ní bhíonn na scéimeanna marcála i gcónaí ar fáil.

Céard atá ar an gcúrsa Matamaitice don Teastas Sóisearch?

 • Ailgéabar - Innéacsanna
 • Ailgéabar - Cothromóidí ó Fhocail
 • Ailgéabar - Sloinn
 • Ailgéabar - Pátrúin
 • Ailgéabar - Éagothromóidí
 • Uimhríocht Fheidhmeach - Airgead / Fadhbanna Cánacha
 • Tomhas Feidhmeach (Tomhas agus Am)
 • Céimseata Chomhordanáideach
 • Comhaireamh / Iomalartú
 • Feidhmeanna
 • Céimseata
 • Céimseata - Tógálacha
 • Cruthúnais Céimseata
 • Córais Uimhreacha
 • Dóchúlacht
 • Tacair
 • Staitisticí agus Sonraí
 • Céimseata Thrasfhoirmiúcháin
 • Triantánacht


Cén tslí a bhfuil an scrúdú Matamaitice sa Teastas Sóisearach?

Déanann daltaí ardleibhéal dhá scrúdpháipéar, a mhaireann ar feadh dhá uair go leith. Déanann daltaí gnáthleibhéal dhá scrúdpháipéar chomh maith, a mhaireann ar feadh dhá uair go leith.

Aon leideanna le bheith rathúil sa Mhatamaitic don Teastas Sóisearach?

Cleachtadh a dhéanann máistreacht. As na hábhair ar fad, is í Mata an ceann a bhfuil ort cleachtadh an t-am ar fad le bheith rathúil. Roghnaigh topaic, déan staidéar uirthi, priontáil roinnt ceisteanna, bain triail astu agus seiceáil do fhreagra dé réir na scéime marcála. Tabhair aird do na sonraí agus déan iarracht botúin bhunúsacha a sheachaint. Déan cinnte go bhfuil a fhios agat conas d’áireamhán a úsáid agus taispéain d’obair ar fad i gcónaí sna freagraí mar cabhróidh marcanna iarrachta leat i gceisteanna.

Íoslódáil Siollabas na Matamaitice don Teastas Sóisearach

Íoslódáil Tuairisc na bPríomhscrúdaitheoirí - Teastas Sóisearach (2015)