Sraith Sóisearach Ceol

Tá cúrsa ceoil an Teastais Shóisearaigh deartha chun deis a thabhairt do gach dalta scileanna ceoil a bhaint amach, atá oiriúnach dá n-aois, dá gcumais éagsúla agus dá dtaithí ceoil. Mar sin, cuirtear ceol agus ceolmhaireacht in iúl trí réimse leathan meáin agus seánraí.

Read more Read less

Tá cúrsa ceoil an Teastais Shóisearaigh deartha chun deis a thabhairt do gach dalta scileanna ceoil a bhaint amach, atá oiriúnach dá n-aois, dá gcumais éagsúla agus dá dtaithí ceoil. Mar sin, cuirtear ceol agus ceolmhaireacht in iúl trí réimse leathan meáin agus seánraí.

Díríonn ceol don Teastas Sóisearach ar dheis a thabhairt do dhaltaí a n-eolas ceoil, a scileanna ceoil agus bhfeasacht chultúrtha a fhorbairt trí rannpháirtíocht phraiticiúil agus chognaíoch le ceol. Baintear é seo amach trí trí snáithe atá nasctha lena chéile: feasacht ghnásúil, cruthaigh agus idéigh agus cultúr agus comhthéacs. Gheobhaidh dalta taithí foghlama sna trí snáithe seo mar a théann an tsraith shóisearach ar aghaidh.

(c. curriculumonline.ie)

Íoslódálacha
Ceol na Sraith Sóisearaí - Sonraíocht an Churaclaim