Sraith Sóisearach Eacnamaíocht Bhaile

Tá baint dhíreach ag Eacnamaíocht Bhaile don Teastas Sóisearach leis an lá atá inniu ann agus todhchaí na ndaoine óga. An cuspóir atá aici ná scileanna tábhachtacha a mhúineadh do dhaoine óga ag maireachtáil mar dhaoine aonair agus conas timpeallacht sheasmhach a chruthú dá dteaghlaigh.

Read more Read less

Tá baint dhíreach ag Eacnamaíocht Bhaile don Teastas Sóisearach leis an lá atá inniu ann agus todhchaí na ndaoine óga. An cuspóir atá aici ná scileanna tábhachtacha a mhúineadh do dhaoine óga ag maireachtáil mar dhaoine aonair agus conas timpeallacht sheasmhach a chruthú dá dteaghlaigh.

Is ábhar a bhfuil tóir air é Eacnamaíocht Bhaile don Teastas Sóisearach le 20,000 iarrthóir i mbun an scrúdpháipéir gach bliain, a chuimsíonn 35% de líon na ndaltaí ar fad atá i mbun an Teastais Shóisearaigh bliain ar bith.
Tá cúrsa Eacnamaíocht Bhaile an Teastais Shóisearaigh deighilte i roinnt ábhar.

  • Staidéar Bia agus Scileanna Cócaireachta
  • Staidéar Tomhaltais
  • Staidéar Sóisialta agus Sláinte
  • Bainistiú Acmhainní agus Staidéar Tí
  • Teicstilí


Rogha

Bíonn tionscadal de chineál éigin i gceist i gcuid roghnach an chúrsa. Socraíonn an múinteoir é seo de ghnáth agus déantar measúnú air leis féin seachas leis an bpáipéar scríofa. Na roghanna d’Eacnamaíocht Bhaile an Teastais Shóisearaigh:

  • Cúram Leanaí
  • Dearadh agus Ceardaíocht
  • Scileanna Teicstíle


Roghnaigh formhór (80%) na ndaltaí tionscadal Dearaidh agus Ceardaíochta in 2012, le 17% i mbun tionscadal Chúram Leanaí agus níos lú ná 2% i mbun tionscadal teicstíle.

Cuirtear Eacnamaíocht Bhaile ar fáil don Teastas Sóisearach ag an ardleibhéal agus ag an ngnáthleibhéal, le 75% de dhaltaí i mbun an ardleibhéil le blianta anuas.

Ceaptar go bhfuil Eacnamaíocht Bhaile don Teastas Sóisearach mar cheann de na hábhair is praiticiúla atá ar fáil do dhaltaí. Socraítear 50% de ghrád iomlán an dalta san Eacnamaíocht Bhaile ag an ardleibhéal roimh an scrúdú i mí Meithimh. Is fiú 35% é an scrúdú cócaireachta do dhaltaí ag an ardleibhéal agus tá 15% ag gabháil leis an tionscadal roghnach. Ag an ngnáthleibhéal is fiú 45% é an scrúdú cócaireachta den ghrád iomlán agus arís tá 15% ag gabháil le an tionscadal roghnach.

Íoslódálacha:

Siollabas Eacnamaíocht Bhaile an Teastais Shóisearaigh

2012 Tuairisc na bPríomhscrúdaitheoirí - Eacnamaíocht Bhaile an Teastais Shóisearaigh