Sraith Sóisearach Fraincis

Tá Fraincis an Teastais Shóisearaigh ar cheann de na teangacha is mó a bhfuil tóir uirthi a roghnaítear ag leibhéal an Teastais Shóisearaigh, a thugann dúshlán do dhaltaí maidir le scileanna éisteachta, scríbhneoireachta, léamhthuisceana chomh maith le cumais scríbhneoireachta.
 

Read more Read less

Tá Fraincis an Teastais Shóisearaigh ar cheann de na teangacha is mó a bhfuil tóir uirthi a roghnaítear ag leibhéal an Teastais Shóisearaigh, a thugann dúshlán do dhaltaí maidir le scileanna éisteachta, scríbhneoireachta, léamhthuisceana chomh maith le cumais scríbhneoireachta.

Céard atá ar an gcúrsa Fraincise don Teastas Sóisearach?

  • Cluastuiscint
  • Léamhthuiscint
  • Píosa Scríbhneoireachta (litreacha, cárta poist srl.)


Cén tslí ina bhfuil an scrúdú Fraincise don Teastas Sóisearach?

Maireann na scrúdpháipeir ardleibhéal agus gnáthleibhéal dhá uair go leith leis an gcluastuiscint ar siúl sa chéad 30 nóiméad. Léamhthuiscintí a bhíonn i gceist i gCuid 2, ina dtugtar duit sraith fógraí, comharthaí agus ailt a mbeidh ort ceisteanna a fhreagairt fúthú. Píosa Scríbhneoireachta a bhíonn i gceist i gCuid a Trí den pháipear, ina scríobhann tú litir nó cárta poist.

Aon leideanna le bheith rathúil i bhFraincis an Teastais Shóisearaigh?

Cosúil leis na teangacha ar fad, tá sé an-tábhachtach go n-oibríonn tú ar fhorbairt do stóir fhocail mar cabhróidh sé seo leat sa léamhthuiscint agus sa chuid éisteachta agus scríofa den pháipéar. Ná déan dearmad ullmhú don chluastuiscint trí chleachtadh na gceisteanna cluastuisceana agus tú ag éisteacht leis na taifeadtaí ar Studyclix. Beidh sé áisiúil duit liosta de na briathra is coitianta lena mbrí as Béarla a scríobh amach ar son gach cuid den scrúdpháipéar.

Agus tú i mbun na léamhthuisceana, déan cinnte go n-aibhsíonn tú na heochairfhocail sa téacs. Cuimhnigh go dtagann freagraí na gceisteanna thuas in ord de ghnáth, aimseofar an freagra a bhaineann le ceist 1 sna habairtí roimh ceist 2. Ná fág freagra ar bith amach riamh.

Íoslódáil Siollabas na Fraincise don Teastas Sóisearach

Íoslódáil Tuairisc na bPríomhscrúdaitheoirí - Fraincis don Teastas Sóisearach (2008)