Sraith Sóisearach Stair

Más maith leat a bheith rathúil sa Stair don Teastas Sóisearach, beidh ort súil a choinneáil ar an am. Is minic a ritheann daltaí as am sa scrúdú mar tá neart le scríobh.
 

Read more Read less

Más maith leat a bheith rathúil sa Stair don Teastas Sóisearach, beidh ort súil a choinneáil ar an am. Is minic a ritheann daltaí as am sa scrúdú mar tá neart le scríobh.

Ceann de na bealaí is fearr chun ullmhú ná chun staidéar a dhéanamh ar chaibidil, ceisteanna ar Studyclix don chaibidil sin a chleachtadh agus ansin do fhreagraí a sheiceáil de réir na scéime marcála.

Céard atá ar an gcúrsa Staire don Teastas Sóisearach?

 • Ré na Taiscéalaíochta
 • Réabhlóid Thionsclaíoch agus Thalmhaíoch
 • Sean Éire agus An Chríostaíocht in Éirinn
 • An tSean-Róimh
 • Seandálaíocht
 • Ceisteanna Doiciméad-bhunaithe
 • Aontacht Eorpach
 • Ré na Meánaoise
 • Éire sa Nua-Aois (tar éis 1948)
 • Plandálacha
 • Réabhlóidí Polaitiúla
 • Reifirméisean agus an Frith-Reifirméisean
 • An Athbheochan
 • Athruithe Sóisialta san 20ú Aois
 • Sárchumhachtaí
 • I dtreo na bPoblachta (Éire roimh 1948)
 • Cogadh san Eoraip
 • Náisiúnachas Afracach agus Áiseach


Cén tslí a bhfuil an scrúdú Staire don Teastas Sóisearach?

Maireann an scrúdú ardleibhéal ar feadh 2 uair agus 30 nóiméad agus tá ort 6 cheist (tá rogha ann i gceist 6). Ba chóir duit thart ar 25 nóiméad a chaitheamh ar gach roinn, agus fágfar le deich nóimead thú chun léamh trí do fhreagraí ag an deireadh.

C1. Ceist Pictiúir atá i gceist i gceist 1 agus freagraíonn tú ceisteanna ar phictiúr ar leith.
C2. Ceist doiciméad-bhunaithe atá i gceist i gceist 2 agus freagraíonn tú ceisteanna ar dhoiciméid ar leith
C3. 20 Ceist Gearrfhreagra atá i gCeist 3
C4. I gCeist 4 tugtar rogha daoine ó stair a gcaithfidh tú scríobh faoi.
C5. agus C6. Is ceisteanna fada iad Ceist 5 agus Ceist 6 a thagann ó chuid ar bith an chúrsa.

Is scrúdú níos giorra ag 90 nóiméad é an scrúdú gnáthleibhéal, gan Ceist 5 nó Ceist 6.

Aon leideanna le bheith rathúil sa Stair don Teastas Sóisearach?

Déan cinnte nach bhfágann tú amach codanna ón gcúrsa mar clúdaíonn na ceisteanna gearra na topaicí ar fad. Ní bhíonn daltaí cinnte cé mhéad gur chóir dóibh scríobh ina bhfreagraí. Is smaoineamh maith é aird a thabhairt ar na marcanna atá scríofa ar an scrúdpháipéar. Mar threoir ghinearálta, roinn an líon marcanna ar 2 agus léiríonn sé seo an méid pointí gur chóir duit déanamh i do fhreagra; ba chóir go mbeadh 5 phointe i gceist gur fiú 10 marc.

Íoslódáil Siollabas na Staire don Teastas Sóisearach

Íoslódáil Tuairisc na bPríomhscrúdaitheoirí - Stair don Teastas Sóisearach (2008)

Íoslódáil na Treoirlínte do Mhúinteoirí - Stair don Teastas Sóisearach

 

Stair