Sraith Sóisearach Gaeilge T1

Tá sé fíorthábhachtach sa Ghaeilge go léann tú na ceisteanna go cúramach agus go dtuigeann tú go huile is go hiomlán cad í an cheist atá ann. Cuimhnigh nach bhfeictear riamh cuid mhaith den ábhar a bhíonn ar an scrúdpháipéar, mar sin déan cleachtadh ar na hiar-scrúdpháipéir go rialta ar Studyclix.

Read more Read less

Tá sé fíorthábhachtach sa Ghaeilge go léann tú na ceisteanna go cúramach agus go dtuigeann tú go huile is go hiomlán cad í an cheist atá ann. Cuimhnigh nach bhfeictear riamh cuid mhaith den ábhar a bhíonn ar an scrúdpháipéar, mar sin déan cleachtadh ar na hiar-scrúdpháipéir go rialta ar Studyclix.

Céard atá ar an gcúrsa Gaeilge don Teastas Sóisearach?

 

  • Cluastuiscint
  • Léamhthuiscint
  • Ceapadóireacht (litir, nóta, cárta poist, aiste, díospóireacht)

Gramadach

Cén tslí a bhfuil an scrúdú Gaeilge don Teastas Sóisearach?

Ag an ardleibhéal tá 4 chuid i bpáipéar 1.
Roinn 1 - Cluastuiscint (40 marc)
Roinn 2 Léamhthuiscint (40 marc)
Roinn 3 - Trialacha Teanga Comhthéacsúla (Gramadach - 20 marc)
Roinn 4 - Ceapadóireacht (Scríbhneoireacht - 50 marc)

Tá trí chuid ag Páipéar 2
Roinn 1 - Prós
Roinn 2 - Filíocht
Roinn 3 - An Litir

Ní bhíonn ach páipéar amháin don ghnáthleibhéal leis na codanna seo a leanas:
Roinn 1 - Cluastuiscint (40 marc)
Roinn 2 - Léamthuiscint (120 marc)
Roinn 3 - Scríobh na Teangan (Scríbneoireacht - 80 marc)

Aon leideanna le bheith rathúil sa Ghaeilge don Teastas Sóisearach?

Cosúil leis na teangacha ar fad tá sé an-tábhachtach go n-oibríonn tú ar fhorbairt do stóir fhocail mar cabhróidh sé seo leat sa léamhthuiscint, sa chuid éisteachta agus scríofa den pháipéar. Glac síos focail agus frásaí nua ar bith a fheiceann tú agus bíodh brí na bpríomhfhocal a úsáidtear sna ceisteanna ar eolas agat, mar shampla cad, conas agus tabhair sampla.

Ná déan dearmad ullmhú don chluastuiscint trí chleachtadh na gceisteanna cluastuisceana agus tú ag éisteacht leis na taifeadtaí ar Studyclix. Beidh sé áisiúil duit liosta de na briathra is coitianta lena mbrí as Béarla a scríobh amach ar son gach cuid den scrúdpháipéar. Is smaoineamh maith é éisteach go rialta le Raidió na Gaeltachta nó féachaint ar an nuacht ar TG4.

Íoslódáil Siollabas na Gaeilge don Teastas Sóisearach

Íoslódáil na Treoirlínte do Mhúinteoirí - Gaeilge don Teastas Sóisearach

Íoslódáil Tuairisc na bPríomhscrúdaitheoirí - Gaeilge don Teastas Sóisearach (2010)